Tag Archives: thành phố

Home / Posts tagged "thành phố"

Hạ Long được giao làm chủ đầu tư đối với 5 dự án thành phần của dự án thành phố thông minh. Đến nay, các dự án thành phần đã lập xong phương án trình Hội đồng thẩm định.   Việc xây dựng thành phố thông minh Hạ Long sẽ được triển khai trong nhiều […]

Continue Reading...